Skontaktuj się z nami:
0627498791
pio@cosmoville.eu

Porady

Prawnik

Zakres pomocy prawnej – charakter konsultacyjny, w szczególności: prawo pracy, prawo gospodarcze w tym zakładanie spółek, prawo cywilne, umowy cywilno-prawne, prawo karne, wykroczenia drogowe, kupno-sprzedaż nieruchomości, wynajem, problemy z wynajmem, upadłość, odwołania od decyzji urzędów, spory z administracją państwową, prawo rodzinne, zasiłki.

Tłumacz

  • tłumaczenia przysięgłe
  • wypełnianie formularzy
  • pomoc tłumacza w urzędach

Psycholog i Pedagog

Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych kryzysem, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka.

Zakres pomocy, w szczególności: problemy w integracji: problemy w przystosowaniu się do warunków w nowym kraju, samotność na emigracji, poczucie wyobcowania, depresja i odrzucenie

Problemy małżeńskie i rodzinne: brak znajomości języka, samotność, poszukiwania partnera, rozczarowania miłosne, problemy z alkoholem, problemy przemocy rodzinnej psychicznej i fizycznej, aborcja, terapia poaborcyjna, terapia po poronieniu lub terapia po utracie dziecka, problemy socjalne np mieszkaniowe, bytowe brak pracy

Problemy dzieci: kompleksy, brak zaufania, niskie poczucie wartości, brak przyjaciół

Problemy młodzieży dorastającej: problemy z rodzicami , pierwsza miłość, pierwsze kontakty seksualne.

Logopeda

Terapia logopedyczna wszystkich wad wymowy oraz zaburzeń językowych m.in. seplenienie, rotacyzm, SLI, jąkanie czy opóźniony rozwój mowy.